mgr  Małgorzata Zalewska

Copyright © Polski Logopeda 2017 | mgr Małgorzata Zalewska | 079 0812 0955 | Design by -

POLSKI LOGOPEDA
Share on Facebook Share on Twitter Print Share via e-mail

0790 812 0955

ZAPRASZAM DO POLUBIENIA MOJEGO PROFILU NA FACEBOOKU


POLSKI LOGOPEDA


Strona główna


Mowa jest bardzo ważnym elementem naszego życia. To dzięki niej jesteśmy w stanie wyrażać swoje emocje, uczucia, dzielić się swoimi doświadczeniami, uczyć się. Dlatego bardzo istotne jest dbanie o jej prawidłowy rozwój.

Wiadomo jednak, że np. dwulatek nie będzie się posługiwał mową jak osoba dorosła. W mowie każdego dziecka można wyróżnić pewne etapy w jej rozwoju i warto się z nimi zapoznać aby wiedzieć czy dziecko potrzebuje pomocy czy wszystko rozwija się prawidłowo. Należy również mieć na uwadze, że dla poszczególnych etapów rozwoju mowy podany jest orientacyjny wiek dzieci (+/- 2 miesiące).


I.  Okres melodii – 0-1 rok życia

Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą krzyku, po którym można rozpoznać jego potrzeby.

Około 7-8 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę, doskonale rozróżnia melodię mowy, tzn. na podniesiony tom reaguje płaczem, a na mowę cichą, pieszczotliwą reaguje uśmiechem, jest zadowolone.
Około 10 miesiąca życia pojawiają się echolalie. W okresie tym dziecko zaczyna przejawiać tendencję do powtarzania własnych i zasłyszanych słów. Dziecko zaczyna kojarzyć wielokrotnie powtarzane dźwięki ze wskazywaniem odpowiedniej osoby lub przedmiotu.
Około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć, co do niego mówimy, reaguje na swoje imię, jest w stanie zrozumieć więcej niż samo potrafi powiedzieć. Pojawiają się pierwsze wyrazy wypowiadane ze zrozumieniem.

II. Okres  wyrazu – 1-2 rok życia

Szybki  rozwój ruchowy dziecka w tym czasie pozwala na intensywne poznawanie otaczającego świata, nazywanie interesujących go przedmiotów i odkrywanie ich cech. Maluch rozumie o wiele więcej słów, wyrażeń i zdań niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć (mówimy wtedy o słowniku biernym). W okresie tym obok istniejących już samogłosek w mowie dziecka doskonali się artykulacja spółgłosek: m., p, b, t, d, n, k, ś, ć czasem ź, dź. Pozostałe głoski zastępowane są łatwiejszymi o zbliżonym miejscu artykulacji.
Charakterystyczną cechą wymowy dziecka w tym okresie jest upraszczanie budowy słów przez określanie nazwy wyrazu jego pierwszą lub ostatnią sylabą (np. miś - mi, daj - da, jeszcze - esce, zobacz - ać, kwiaty - katy, pomidor - midol).


III. Okres zdania – 2-3 rok życia

Mowa stopniowo ulega doskonaleniu. Dziecko powinno wymawiać wszystkie samogłoski ustne i nosowe. Ze spółgłosek w tym okresie pojawiają się s, z, c, dz wcześniej zastępowane przez ś, ż, ć, dź, jednak dziecko ma dalej trudności ,gdyż narządy mowne nie są jeszcze dostatecznie sprawne. Toteż głoski trudniejsze zastępowane są łatwiejszymi. Samogłoski mogą być wymawiane niewłaściwie. W sumie jednak mowa jest już zrozumiała nie tylko dla najbliższego otoczenia. Dziecko zaczyna mówić zdaniami dwu-,  trzywyrazowymi. Są to zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające, wykrzyknikowe. Słuch fonematyczny jest na tyle wyrobiony, że dziecko wie jak dana głoska powinna brzmieć , choć samo nie potrafi jej prawidłowo wypowiedzieć.


IV. Okres swoistej mowy dziecięcej – 3-7 rok życia


Mowę dziecka 3- letniego cechuje:
-zmiękczanie głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
- /r/ może być wymawiane jak - j lub l.
- zamiast f występuje h i odwrotnie
- grupy spółgłoskowe są upraszczane tak w nagłosie, jak i w śródgłosie wyrazu, brak wyraźnych końcówek w wyrazach.
Mowa dziecka 4- letniego będzie się już różniła pod względem dźwiękowym. Utrwalają się takie głoski jak: s, z, c, dz; dziecko nie powinno już wymawiać ich jak ś, ź, ć, dź . Pojawia się głoska r , choć jej opóźnienie nie powinno jeszcze niepokoić. Głoski sz, ż, cz, dż zastępowane są przez s, z, c, dz / seplenienie fizjologiczne /. Grupy spółgłoskowe są jeszcze upraszczane.
Mowa dziecka 5- letniego jest już w zasadzie zrozumiała. Głoski sz, ż, cz, dż , które się pojawiły w 4 r.ż. zaczynają się ustalać. Dziecko potrafi poprawnie je powtórzyć, choć w mowie potocznej mogą być wymawiane jak s, z, c, dz.
Głoska r powinna być już wymawiana. Grupy spółgłoskowe jeszcze są upraszczane, zarówno w nagłosie wyrazu, jak i śródgłosie.

Dużo więcej informacji znajdziecie Państwo w moim szerszym artykule na ten temat na stronie:Rozwój mowy dziecka