mgr  Małgorzata Zalewska

Copyright © Polski Logopeda 2017 | mgr Małgorzata Zalewska | 079 0812 0955 | Design by -

POLSKI LOGOPEDA
Share on Facebook Share on Twitter Print Share via e-mail

0790 812 0955

ZAPRASZAM DO POLUBIENIA MOJEGO PROFILU NA FACEBOOKU


POLSKI LOGOPEDA


Strona główna
Badania przesiewowe


Logopedyczne badania przesiewowe przeprowadzane są przez logopedę, najczęściej w placówkach oświatowo-wychowawczych, tj. w szkołach, przedszkolach. Uczęszcza tam bardzo wiele dzieci, z których część ma problemy z mową. Często nieświadomi problemu rodzice/opiekunowie bagatelizują problem, powodując u dziecka bądź utrwalenie się nieprawidłowych wzorców mowy, bądź znaczne opóźnienie w jej rozwoju. Badania przesiewowe mają na celu wykrycie problemu u dzieci z zaburzeniami mowy oraz ocenę poziomu nabycia języka u dzieci, których mowa rozwija się prawidłowo.

Badania przesiewowe przeprowadzane są w formie zabawowej z większą grupą dzieci, nie muszą to być zajęcia indywidualne. Zazwyczaj w trakcie takiej „zabawy” dziecko jest poproszone o  np. dmuchanie na piórka, zaśpiewanie piosenki, opowiedzenie wierszyka, opowiedzenie historyjki przedstawionej na obrazkach, dobranie obrazków w pary, powtórzenie za logopedą kilku głosek, narysowanie czegoś. Takie zajęcia są zazwyczaj świetną zabawą dla dzieci. Podczas zajęć logopeda sprawdza:


> Orientacyjnie – słuch fizyczny,

> Słuch fonemowy (rozróżnianie dźwięków mowy),

> Budowę i funkcjonowanie aparatu mowy: wargi, język, żuchwę, podniebienie,

> Sposób oddychania,

> Sposób połykania,

> Realizację poszczególnych głosek,

> Chęć do mówienia dziecka i zasób jego słownictwa czynnego i biernego (nadawanie i rozumienie),

> Płynność mowy,

> Siłę i natężenie głosu,

> Kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy),

> Lateralizację (praworęczność, leworęczność),

> Pamięć słuchową.

Po wykonaniu takich badań możliwe jest wczesne wykrycie problemów związanych z mową, wykonanie dokładniejszych, indywidualnych zajęć z dzieckiem oraz ewentualne skierowanie do odpowiednich specjalistów (psychologa, audiologa, laryngologa, ortodonty itp.).  Możliwe jest również rozpoczęcie terapii logopedycznej oraz szybkie i sprawne skorygowanie mowy dziecka.

Czasami u dzieci występują problemy, które można wyeliminować wykonując w domu polecone przez logopedę ćwiczenia i nie ma wówczas konieczności uczęszczania na terapię logopedyczną.

Jeżeli macie Państwo możliwość poddania Waszego dziecka badaniu przesiewowemu – nie zastanawiajcie się nawet – naprawdę warto!