mgr  Małgorzata Zalewska

Copyright © Polski Logopeda 2017 | mgr Małgorzata Zalewska | 079 0812 0955 | Design by -

POLSKI LOGOPEDA
Share on Facebook Share on Twitter Print Share via e-mail

0790 812 0955

ZAPRASZAM DO POLUBIENIA MOJEGO PROFILU NA FACEBOOKU


POLSKI LOGOPEDA


Strona główna
Autyzm?! I co dalej?We wstępie pragnę wszystkim jasno powiedzieć: autyzm nie jest żadnym wyrokiem. Można z nim żyć i przy wcześnie rozpoczętej i dobrze prowadzonej terapii można prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i nie odróżniać się za bardzo od innych osób. Wymaga to jednak wielu poświęceń i ogromu pracy, nie tylko ze strony terapeutów, ale również rodziców/opiekunów.


Czym jest autyzm?


 Wielu naukowców próbowało w jasny sposób zdefiniować autyzm, i tak według T. Gałkowskiego jest to zespół zaburzeń charakteryzujący się trudnościami w nawiązywaniu przez dziecko afektywnych kontaktów z otoczeniem.


Co w zachowaniu dziecka może świadczyć o autyzmie?


1. Zaburzenia rozwoju języka i wszelkich form komunikowania się

2. Zaburzenia związków społecznych

3. Ograniczona aktywność i zainteresowania

Dieta a autyzm


 Zanim przejdę do omówienia terapii autyzmu, pragnę zwrócić uwagę na dietę u dzieci autystycznych, która bardzo często ma kluczowe znaczenie w przebiegu terapii. W większości przypadków bardzo skuteczne jest stosowanie diety bezglutenowej, bezcukrowej i bezmlecznej. Dodatkowo poleca się stosowanie probiotyków mających bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie flory jelitowej. Bardzo często u dzieci autystycznych występuje problem z jelitami. Może się w nich w sposób niekontrolowany rozmnażać grzyb Candida Albicans, który powoduje lub wzmaga niektóre zachowania autystyczne jak np. dezorientacja, nadaktywność, krótki czas koncentracji, letarg, nerwowość, agresja.

Terapia


Istnieje bardzo wiele rodzajów oddziaływań terapeutycznych. Generalnie wyróżnia się dwa podejścia w terapii dzieci autystycznych: jedno polega na skoncentrowaniu się na rozwoju emocjonalno-społecznym, drugie na oddziaływaniach o charakterze strukturalnym dotyczące modyfikacji zachowania i rozwoju poznawczego.

W związku z tym, że istnieje duża różnorodność w zachowaniach dzieci autystycznych, w deficytach dotyczących różnych sfer funkcjonowania, istnieją także różne oddziaływania terapeutyczne. Nie można ustalić jednego sposobu terapii autystyków, dla każdego dziecka opracowuje się plan, który uwzględnia jego potrzeby, jego deficyty. Można tu wspomnieć m.in. o terapii

< Niedyrektywnej

< Holding

< Behawioralnej

< Metoda krakowska (manualne torowanie głosek)

W początkowej fazie ćwiczeń należy często nagradzać dziecko za prawidłowe zachowania, za próby powtórzeń, nawet te niedokładne, za chęć współpracy. Z czasem zmniejszamy częstotliwość nagród, przechodzimy od nagród materialnych (picie, jedzenie) do słownych, również do pogłaskania, bicia brawo etc.

Zawsze równolegle z nauką słownictwa czynnego należy wzbogacać słownictwo bierne poprzez stosowanie tzw. „kąpieli słownych” (mówimy o wszystkim co robimy w sposób prosty, krótkimi zdaniami), rozwijać myślenie, wyobraźnię, spostrzeżenia. Równolegle, zawsze należy nakłaniać dziecko do kontaktu wzrokowego, dużo przytulać, nagradzać za chęci współpracy. Pamiętajmy, że dziecko autystyczne czuje tak samo jak każde inne, tylko ze względu na trudności z opanowaniem mowy i jej nadawaniem, dziecko takie nie wie w jaki sposób ma wyrazić siebie, ale ono oczekuje pomocy od dorosłych, też chce być kochane i akceptowane. Nie wolno o tym zapominać.

Zapraszam do zapoznania się z o wiele szerszą wersją powyższego artykułu na stronie: